Sterownik Argos Pid Black

1,760.00 

Regulator temperatury ARGOS PID BLACK przeznaczony jest do sterowania pracą kotła c.o. wyposażonego w palnik pelletowy. Sterownik automatycznie dobiera pauzę dawki paliwa, czas pracy podajnika oraz ilość powietrza. Zadaniem użytkownika jest jedynie ustawienie wyjściowych parametrów w sterowniku.

Sterownik steruje niezależnie dwoma procesami:

  • regulacją temperatury z płynną modulacją mocy
  • regulacją procesu spalania

Urządzenie wyposażone jest standardowo w:

  • Sterowanie 3 pompami: C.O., C.W.U., pompą cyrkulacyjną
  • Sterowanie dmuchawą, podajnikiem górnym oraz podajnikiem dolnym
  • Sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego
  • Sterowanie pogodowe
  • Obsługa zapalarki